Medicinal Formulas : KONG XIAN DAN

« Back to the list

KONG XIAN DAN

Checking saliva pill

Products list :
2g BAI JIE ZI
2g (cu zhi) (JING) DA JI (Euphorbia)
2g shu GAN SUI

Origin : SAN YIN JI YI BING ZHENG FANG LUN

Memo : Purgative action (precipitation). suspended rheum (xuan yin) lodged around the diaphragm, excess of salivation.