Medicinal Formulas : LI GAN PIAN

« Back to the list

LI GAN PIAN

Disinhibiting the liver tablet

Products list :
2.8g JIN QIAN CAO
1.2g ZHU DAN ZHI

Memo : Jaundice (damp-heat, toxic fire)