Medicinal Formulas : LIAN LI TANG

« Back to the list

LIAN LI TANG

HUANG LIAN rectifying decoction

Products list :
7g BAI ZHU
7g mi zhi GAN CAO
7g gan JIANG
3g HUANG LIAN
7g REN SHEN

Origin : ZHENG YIN MAI ZHI

Memo : Accumulation of fluids in the center burner (due to spleen yang vacuity) transforming into heat with vomiting. Recurrent chronic dysentery (xiu xi li).