Medicinal Formulas : LIAN QIAO BAI DU PIAN

« Back to the list

LIAN QIAO BAI DU PIAN

Removing the toxin LIAN QIAO tablet

Products list :
0.52g BAI XIAN PI
0.35g CHAN TUI = CHAN YI
0.52g CHI SHAO (YAO)
0.69g (sheng) DA HUANG
0.52g FANG FENG
0.52g HUANG QIN
0.69g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
0.69g LIAN QIAO
0.52g ZHI ZI

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Toxic fire reaching the skin.