Medicinal Formulas : LING JIAO GOU TENG TANG

« Back to the list

LING JIAO GOU TENG TANG

LING YANG JIAO and GOU TENG decoction

Products list :
8g sheng BAI SHAO (YAO)
11g CHUAN BEI MU
8g FU SHEN
3g GAN CAO
8g GOU TENG
8g JU HUA
4g LING YANG JIAO
5g SANG YE
13g xian SHENG DI (HUANG)
13g ZHU RU

Origin : TONG SU SHANG HAN LUN

Memo : Internal wind due to liver fire or yang ascent.