Medicinal Formulas : LIU MO TANG

« Back to the list

LIU MO TANG

Six milled ingredients beverage

Products list :
9g BING LANG
3g CHEN XIANG
9g (sheng) DA HUANG
9g MU XIANG
9g (jiu) WU YAO
9g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : SHI YI DE XIAO FANG

Memo : Binding depression of liver qi with eructation, constipation.