Medicinal Formulas : LIU SHEN WAN

« Back to the list

LIU SHEN WAN

Wondrous six pill

Products list :
0.53g BING PIAN
0.53g CHAN SU
0.8g NIU HUANG
0.8g SHE XIANG
0.53g XIONG HUANG
0.8g ZHEN ZHU

Origin : ZHONG YAO ZHI JI SHOU CE

Memo : Sore-toxin reaching the throat.