Medicinal Formulas : LONG DAN XIE GAN TANG

« Back to the list

LONG DAN XIE GAN TANG

LONG DAN CAO draining the liver decoction

Products list :
5g CHAI HU
8g (chao huang) CHE QIAN ZI
7g jiu chao DANG GUI
3g GAN CAO
7g jiu zhi HUANG QIN
3g CHUAN MU TONG
7g ZE XIE
6g jiu zhi LONG DAN
7g jiu chao ZHI ZI
8g jiu chao SHENG DI (HUANG)

Origin : YI FANG JI JIE

Memo : (Fire or damp) heat of the liver and the gallbladder (channels or organ/bowel).