Medicinal Formulas : MA HUANG FU ZI XI XIN TANG

« Back to the list

MA HUANG FU ZI XI XIN TANG

MA HUANG, XI XIN and FU ZI Decoction

Products list :
6.03g (dan) FU ZI
9g MA HUANG
2.97g XI XIN

Memo : Wind-cold fettering the lung with yang vacuity