Medicinal Formulas : MA XING YI GAN TANG

« Back to the list

MA XING YI GAN TANG

MA HUANG, XING REN, YI YI REN and GAN CAO decoction

Products list :
10g KU XING REN = XIN REN
10g GAN CAO
5g MA HUANG
5g sheng YI YI REN

Memo : Wind-cold-damp (external strike).