Medicinal Formulas : MIAO XIANG SAN

« Back to the list

MIAO XIANG SAN

Mysterious fragrance powder

Products list :
1g FU LING
1g FU SHEN
0.5g mi zhi GAN CAO
1g HUANG QI
0.5g JIE GENG
0.5g REN SHEN
1g chao huang SHAN YAO
0.1g SHE XIANG
1g (zhi) YUAN ZHI
0.3g ZHU SHA
2.5g wei MU XIANG

Origin : CHEN SHA MIAO XIANG SAN

Memo : Troubles of mind (shen), anxiety ... due to heart qi vacuity.