Medicinal Formulas : MING MU DI HUANG WAN

« Back to the list

MING MU DI HUANG WAN

Brightening the eyes DI HUANG pill

Products list :
6.3g CHAI HU
6.3g DANG GUI
6.3g FU SHEN
6.3g MU DAN PI
6.3g SHAN YAO
6.3g (zheng) SHAN ZHU YU
6.3g SHENG DI HUANG
13.3g SHU DI HUANG
6.3g WU WEI ZI
6.3g ZE XIE

Origin : SHEN SHI YAO HAN

Memo : Dryness of the eye, photophobia, due to insufficiency of yin-blood (liver and kidney)