Medicinal Formulas : MING MU SHANG QING PIAN

« Back to the list

MING MU SHANG QING PIAN

Brightening the eyes clearing upward tablet

Products list :
0.12g (chao) BAI JI LI = (chao) CI JI LI
0.12g CHAN TUI = CHAN YI
0.12g (chao huang) CHE QIAN ZI
0.19g (sheng) DA HUANG
0.61g DANG GUI
0.19g HUANG LIAN
0.19g HUANG QIN
0.19g JU HUA
0.12g LIAN QIAO
0.12g MAI MEN DONG = MAI DONG
0.12g SHI GAO
0.9g ZHI ZI

Memo : Liver fire (or liver yang) flaming upward with ocular diseases. Glaucoma, cataracts, conjunctivitis, dizziness