Medicinal Formulas : MU FANG JI TANG

« Back to the list

MU FANG JI TANG

HAN FANG JI decoction

Products list :
5g HAN FANG JI
3.75g GUI ZHI
3.75g REN SHEN
12.5g SHI GAO

Memo : Cardiac asthma diseases due to congested phlegm rheum (flowing rheum, tan yin) in the chest.