Medicinal Formulas : MU LI SAN

« Back to the list

MU LI SAN

MU LI decoction

Products list :
20g FU XIAO MAI
12g HUANG QI
5g MA HUANG GEN
20g duan MU LI

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Exterior vacuity (wei qi vacuity, spontaneous perspiration) entailing heart qi and yin vacuity.