Medicinal Formulas : MU XIANG BING LANG WAN (1)

« Back to the list

MU XIANG BING LANG WAN (1)

MU XIANG and BING LANG pill (1)

Products list :
0.75g BING LANG
0.75g CHEN PI, JU PI
2.25g (sheng) DA HUANG
0.75g E ZHU
2.25g HUANG BAI
0.75g chao HUANG LIAN
0.75g MU XIANG
3g QIAN NIU ZI
0.75g QING PI
3g XIANG FU tan

Origin : RU MEN SHI QIN

Memo : Food accumulation with stagnation of qi and damp heat (stomach and intestines).