Medicinal Formulas : NEI BU HUANG QI TANG

« Back to the list

NEI BU HUANG QI TANG

Internal supplementing HUANG QI decoction

Products list :
4g chao huang BAI SHAO (YAO)
4g CHUAN XIONG
1g DA ZAO = HONG ZAO
4g DANG GUI
8g FU LING
4g mi zhi GAN CAO
8g MAI MEN DONG = MAI DONG
8g REN SHEN
4g ROU GUI
2g sheng JIANG
8g SHU DI HUANG
4g (zhi) YUAN ZHI
8g yan zhi HUANG QI

Origin : WAI KE FA HUI

Memo : Absence of cicatrisation of an abscess after its opening due to qi and blood vacuity. Pus is limpid.