Medicinal Formulas : NEI XIAO LUO LI WAN

« Back to the list

NEI XIAO LUO LI WAN

Dissolving internal mass pill

Products list :
0.15g BAI LIAN
0.15g BO HE
0.15g (sheng) DA HUANG
0.15g DANG GUI
0.15g mi zhi GAN CAO
0.2g GE JIE
0.15g HAI ZAO
0.15g TIAN HUA FEN = GUA LOU GEN
0.15g JIE GENG
0.15g LIAN QIAO
0.15g MANG XIAO
0.15g SHENG DI HUANG
1.5g XIA KU CAO
0.8g XUAN SHEN = YUAN SHEN
0.15g ZHE BEI MU
0.15g ZHI KE = ZHI QIAO
0.8g RONG YAN

Memo : Nodule due to phlegm fire, with stagnation of qi and blood stasis