Medicinal Formulas : NING XUE TANG

« Back to the list

NING XUE TANG

Quieting the blood decoction

Products list :
4.2g BAI JI
2.7g BAI LIAN
7.2g BAI MAO GEN
7.2g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
7.2g CE BAI YE
7.2g E JIAO = A JIAO
7.2g MO HAN LIAN = HAN LIAN CAO
7.2g SHENG DI HUANG
7.2g XIAN HE CAO
2.7g ZHI ZI tan

Origin : ZHONG YI YAN KE XUE

Memo : Hemorrhage in the anterior chamber of the eye due to trauma, retinochoroiditis