Medicinal Formulas : QI GONG WAN

« Back to the list

QI GONG WAN

Stimulating the uterus pill

Products list :
6g fa BAN XIA
6g CANG ZHU
3g CHEN PI, JU PI
3g CHUAN XIONG
6g FU LING
6g SHEN QU = LIU QU
6g (cu zhi) XIANG FU

Origin : JING YAN FANG

Memo : Infertility or trouble of menstrual period due to dampness in the lower burner.