Medicinal Formulas : QI GUAN YAN KE SOU TAN CHUAN WAN

« Back to the list

QI GUAN YAN KE SOU TAN CHUAN WAN

Bronchitis, cough, phlegm and dyspnea pill

Products list :
0.36g KU XING REN = XIN REN
0.36g CHUAN BEI MU
0.72g DA ZAO = HONG ZAO
0.96g DANG SHEN
0.12g KUAN DONG HUA
0.12g MA DOU LING
1.68g PI PA YE
0.24g QIAN HU
0.48g SANG YE
0.48g sheng JIANG
0.12g WU WEI ZI
0.24g (zhi) YUAN ZHI
0.12g JU HONG

Memo : Cough due to phlegm (damp or heat) obstructing the lung (with center and lung qi vacuity)