Medicinal Formulas : QI JU DI HUANG WAN

« Back to the list

QI JU DI HUANG WAN

DI HUANG, GOU QI ZI and JU HUA pill

Products list :
2g FU LING
1.5g GOU QI ZI
1.5g JU HUA
2g MU DAN PI
3g SHAN YAO
3g (zheng) SHAN ZHU YU
5g SHU DI HUANG
2g ZE XIE

Origin : YI JI

Memo : Liver and kidney vacuity with diseases of the eyes.