Medicinal Formulas : QIAN JIN ZHI DAI WAN

« Back to the list

QIAN JIN ZHI DAI WAN

Thousand golden pieces pill against discharge

Products list :
0.15g BAI ZHU
0.3g DANG GUI
0.36g DANG SHEN
0.3g MU XIANG
0.48g QING DAI
0.15g XIAO HUI XIANG
0.3g XU DUAN
0.3g YAN HU SUO
0.36g duan MU LI

Origin : JI YIN GANG MU

Memo : Leukorrhea due to heat in the blood or qi and blood vacuity