Medicinal Formulas : QIANG HUO SHENG SHI TANG

« Back to the list

QIANG HUO SHENG SHI TANG

QIANG HUO overcoming dampness decoction

Products list :
3g CHUAN XIONG
6g DU HUO
3g FANG FENG
3g mi zhi GAN CAO
3g GAO BEN
3g MAN JING ZI
6g QIANG HUO

Origin : NEI WAI SHANG BIAN HUO LUN

Memo : External wind damp strike (still on the exterior) with muscular pain, heaviness of the body...