Medicinal Formulas : QIN LIAN SI WU TANG

« Back to the list

QIN LIAN SI WU TANG

Four ingredients decoction with HUANG QIN and HUANG LIAN

Products list :
10.18g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
5.23g CHUAN XIONG
10.18g DANG GUI
3.85g HUANG LIAN
5.23g HUANG QIN
10.18g MAI MEN DONG = MAI DONG
10.18g SHENG DI HUANG

Origin : ZA BING YUAN LIU XI ZHU

Memo : Blood vacuity and repletion heat, insufficiency of yin-blood.