Medicinal Formulas : QING BI TANG

« Back to the list

QING BI TANG

Nose clearing decoction

Products list :
4g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
2g CHUAN XIONG
2g (sheng) DA HUANG
2.75g DA ZAO = HONG ZAO
1.5g mi zhi GAN CAO
8g GE GEN
3.25g GUI ZHI
6g JIE GENG
4g MA HUANG
2g sheng JIANG
2.75g SHI GAO
5g XIN YI (HUA)
6.75g sheng YI YI REN

Memo : Wind-cold or wind-heat with cephalalgia, headache