Medicinal Formulas : QING DAN XIE HUO TANG

« Back to the list

QING DAN XIE HUO TANG

Gallbladder clearing fire draining decoction

Products list :
3.29g qing BAN XIA
5.88g CHAI HU
3.29g (sheng) DA HUANG
5.88g HUANG QIN
3.29g LONG DAN
3.29g MANG XIAO
3.29g MU XIANG
12.22g YIN CHEN
3.29g YU JIN
3.29g ZHI ZI

Origin : ZHONG XI YI JIE HE ZHI LIAO JI FU ZHENG

Memo : Heat repletion of liver and gallbladder Phlegm fire Liver wind stirring internally (extreme heat transforming into wind) Lesser yang disease Icterus, jaundice, acute cholecystitis