Medicinal Formulas : QING JIE TOU BIAO TANG

« Back to the list

QING JIE TOU BIAO TANG

Clearing and resolving outthursting decoction

Products list :
8g CHAN TUI = CHAN YI
8g XI HE LIU = CHENG LIU
8g GE GEN
8g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
8g JU HUA
8g LIAN QIAO
8g SANG YE
8g SHENG MA
8g ZI CAO

Memo : Warm epidemic diseases (wen bing), during the stage when eruption is done and when heat has reached qi aspect.