Medicinal Formulas : QING JING TANG

« Back to the list

QING JING TANG

Clearing the menses decoction

Products list :
8g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
16g DI GU PI
4g FU LING
2g HUANG BAI
8g MU DAN PI
8g QING HAO
8g SHENG DI HUANG

Origin : FU QING ZHU NU KE

Memo : Metrorrhagia, menorrhagia, short periods due to (repletion) heat in blood aspect.