Medicinal Formulas : QING JING ZHI XUE TANG

« Back to the list

QING JING ZHI XUE TANG

Clearing the menses and stopping bleeding decoction

Products list :
12g BAI MAO GEN
12g DI YU
5g HUANG BAI
6g HUANG QIN
4g MU DAN PI
12g SHENG DI HUANG
6g YI MU CAO
10g ZONG LÜ tan
6g PU HUANG tan

Memo : Metrorrhagia periods due to heat in blood aspect.