Medicinal Formulas : QING PI TANG

« Back to the list

QING PI TANG

Clearing the spleen decoction

Products list :
1.62g BAI ZHU
1.62g qing BAN XIA
1.2g (chao huang) CAO GUO
1.62g CHAI HU
1.62g FU LING
0.36g GAN CAO
1.62g HOU PO
1.62g HUANG QIN
0.72g QING PI

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Damp heat reaching the membrane source, dampness transforming into phlegm and heat du to spleen weakness