Medicinal Formulas : QING QI HUA TAN WAN

« Back to the list

QING QI HUA TAN WAN

Clearing qi and transforming phlegm pill

Products list :
4g KU XING REN = XIN REN
6g qing BAN XIA
4g CHEN PI, JU PI
6g dan (TIAN) NAN XING
4g FU LING
4g GUA LOU REN
4g jiu zhi HUANG QIN
3g sheng JIANG
4g ZHI SHI

Origin : YI FANG KAO

Memo : Phlegm heat in the lung and spleen qi vacuity.