Medicinal Formulas : QING RE BU QI TANG

« Back to the list

QING RE BU QI TANG

Clearing heat and tonifying the qi decoction

Products list :
5.85g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6.75g BAI ZHU
5.85g DANG GUI
6.75g FU LING
1.8g mi zhi GAN CAO
5.85g MAI MEN DONG = MAI DONG
5.85g REN SHEN
0.9g SHENG MA
1.8g WU WEI ZI
3.6g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Memo : Stomach (heat) dryness with qi and blood vacuity