Medicinal Formulas : QING RE TIAO XUE TANG

« Back to the list

QING RE TIAO XUE TANG

Clearing heat and regulating blood decoction

Products list :
9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g CHUAN XIONG
9g DANG GUI
6g E ZHU
6g HONG HUA
5g HUANG LIAN
6g MU DAN PI
9g SHENG DI HUANG
6g TAO REN
6g (cu zhi) XIANG FU
6g YAN HU SUO

Memo : Dysmenorrhea due to internal damp heat (with eventually heat in blood aspect).