Medicinal Formulas : QING SHANG FANG FENG TANG

« Back to the list

QING SHANG FANG FENG TANG

Upper-body-clearing FANG FENG decoction

Products list :
3.15g BAI ZHI
1.65g BO HE
3.15g CHUAN XIONG
3.15g FANG FENG
1.5g GAN CAO
1.65g HUANG LIAN
3g HUANG QIN
3.15g JIE GENG
1.65g JING JIE
3.15g LIAN QIAO
3.15g ZHI ZI
1.65g ZHI SHI

Memo : Exuberant heat toxin or wind-heat toxin reaching the face.