Medicinal Formulas : QING SHANG JUAN TONG TANG

« Back to the list

QING SHANG JUAN TONG TANG

Upper-body-clearing and pain removing decoction

Products list :
5.95g BAI ZHI
5.95g BAI ZHU
5.95g CHUAN XIONG
5.95g DANG GUI
5.95g DU HUO
5.95g FANG FENG
2.8g mi zhi GAN CAO
7g HUANG QIN
3.5g JU HUA
5.95g MAI MEN DONG = MAI DONG
3.5g MAN JING ZI
5.95g QIANG HUO
2.8g sheng JIANG
2.8g XI XIN

Memo : Wind-cold-(damp) (entering the channels) reaching the face. Cephalalgia, headache, trigeminal neuralgia