Medicinal Formulas : QING SHI HUA TAN TANG

« Back to the list

QING SHI HUA TAN TANG

Clearing dampness and transforming phlegm decoction

Products list :
2.85g (zhi) TIAN NAN XING
1.5g BAI JIE ZI
1.5g BAI ZHI
4.35g qing BAN XIA
4.35g CANG ZHU
2.85g CHEN PI, JU PI
4.35g FU LING
1.5g GAN CAO
0.9g gan JIANG
2.85g HUANG QIN
1.5g QIANG HUO
1.5g sheng JIANG

Origin : SHOU SHI BAO YUAN

Memo : Phlegm-damp lodged in the channels and network vessels