Medicinal Formulas : QING SHU YI QI TANG

« Back to the list

QING SHU YI QI TANG

Clearing summerheat and supplementing qi decoction

Products list :
5g DAN ZHU YE
2g GAN CAO
12g HE GENG
2g HUANG LIAN
7g MAI MEN DONG = MAI DONG
12g SHI HU
20g XI GUA PI = XI GUI CUI YI
4g XI YANG SHEN
5g ZHI MU
15g GENG MI = JING MI

Origin : WEN RE JING WEI

Memo : Damage of qi and body fluids due to summerheat.