Medicinal Formulas : QING WEI TANG

« Back to the list

QING WEI TANG

Clearing the stomach decoction

Products list :
3.68g HUANG LIAN
3.68g HUANG QIN
5.6g MU DAN PI
3.68g SHENG DI HUANG
3.68g SHENG MA
14.7g SHI GAO

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Stomach fire injuring the blood.