Medicinal Formulas : QING WEN BAI DU YIN

« Back to the list

QING WEN BAI DU YIN

Clearing scourge and vanquishing toxin beverage

Products list :
9g CHI SHAO (YAO)
7g DAN ZHU YE
3.5g GAN CAO
8g HUANG LIAN
8g HUANG QIN
5g JIE GENG
5g LIAN QIAO
8g MU DAN PI
17g SHENG DI HUANG
21g SHI GAO
2.5g XI JIAO
5g XUAN SHEN = YUAN SHEN
8g ZHI MU
5g ZHI ZI

Origin : YI ZHEN YI DE

Memo : Toxic heat in qi and blood aspects.