Medicinal Formulas : QING XIN LIANG GE SAN

« Back to the list

QING XIN LIANG GE SAN

Heart clearing diaphragm cooling powder

Products list :
0.81g BO HE
0.81g GAN CAO
0.81g HUANG QIN
0.81g JIE GENG
3.29g LIAN QIAO
1.67g SHI GAO
0.81g ZHI ZI

Origin : WEN RE JING WEI

Memo : Qi-aspect heat, (upper burner : chest vexation)