Medicinal Formulas : QING XIN WAN

« Back to the list

QING XIN WAN

Clearing the heart pill

Products list :
1.5g (chao huang) CHE QIAN ZI
3g DAN SHEN
2.2g FU LING
2.2g FU SHEN
0.7g HUANG BAI
2.2g MAI MEN DONG = MAI DONG
2.2g MU LI
2.2g SHAN YAO
2.2g chao huang SUAN ZAO REN
1.5g WU WEI ZI
1.5g (zhi) YUAN ZHI
6g jiu chao SHENG DI (HUANG)

Origin : YI XUE XIN WU

Memo : Night pollutions (spermatorrhea) due to excess of kidney essence (robust people).