Medicinal Formulas : QING YING TANG

« Back to the list

QING YING TANG

Clearing construction-aspect decoction

Products list :
6g DAN SHEN
4g DAN ZHU YE
5g HUANG LIAN
9g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
7g LIAN QIAO
9g MAI MEN DONG = MAI DONG
12g SHENG DI HUANG
6g XI JIAO
9g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Heat reaching the construction aspect during the warm diseases (re bing).