Medicinal Formulas : QING ZAO JIU FEI TANG

« Back to the list

QING ZAO JIU FEI TANG

Clearing dryness and rescuing the lung decoction

Products list :
2g KU XING REN = XIN REN
3g E JIAO = A JIAO
3g GAN CAO
3g MAI MEN DONG = MAI DONG
3g mi zhi PI PA YE
3g REN SHEN
9g SANG YE
8g SHI GAO
3g chao HUO MA REN = chao DA MA REN

Origin : YI MEN FA LU

Memo : External heat dryness strike with damage of lung qi and yin.