Medicinal Formulas : QING ZHEN TANG

« Back to the list

QING ZHEN TANG

Clearing invigoration decoction

Products list :
9g CANG ZHU
9g CHEN PI, JU PI
3g mi zhi GAN CAO
9g HE YE
5g HOU PO
9g jiu zhi HUANG LIAN
9g SHENG MA

Origin : BING JI QIYI BAO YING JI

Memo : Internal dampness and lack of pure yang ascent with headaches, nausea, heavy body.