Medicinal Formulas : QU FENG SAN RE YIN ZI

« Back to the list

QU FENG SAN RE YIN ZI

expelling wind and dissipating heat drink

Products list :
6g BO HE
9g CHI SHAO (YAO)
6g CHUAN XIONG
6g (sheng) DA HUANG
6g DANG GUI
9g FANG FENG
6g GAN CAO
9g LIAN QIAO
9g NIU BANG ZI
9g QIANG HUO
9g ZHI ZI

Origin : SHEN SHI YAO HAN

Memo : Light eye diseases (epidemic conjunctivitis...) due to wind heat.