Medicinal Formulas : QU MAI ZHI ZHU WAN

« Back to the list

QU MAI ZHI ZHU WAN

SHEN QU, MAI YA, ZHI KE and BAI ZHU pill

Products list :
6.9g BAI ZHU
2.33g (chao huang) MAI YA
2.33g SHEN QU = LIU QU
3.45g ZHI SHI

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Retention of food due to spleen vacuity with food damage