Medicinal Formulas : REN DAN

« Back to the list

REN DAN

Men's Pill

Products list :
0.12g BING PIAN
0.24g BO HE
0.12g DING XIANG
2.7g GAN CAO
0.24g HAI ER CHA
2.4g JIE GENG
0.06g SHA REN
0.12g ZHANG NAO

Memo : Summerheat-damp