Medicinal Formulas : REN SHEN DANG GUI TANG

« Back to the list

REN SHEN DANG GUI TANG

REN SHEN and DANG GUI

Products list :
8g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g DANG GUI
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g REN SHEN
1g ROU GUI
6g SHU DI HUANG

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Troubles of mind (shen) during post partum period due to qi and blood (yin aspect) vacuity.