Medicinal Formulas : REN SHEN GE JIE SAN

« Back to the list

REN SHEN GE JIE SAN

REN SHEN and GE JIE powder

Products list :
2g chao huang XING REN = chao huang KU XIN REN
0.8g CHUAN BEI MU
0.8g FU LING
2g mi zhi GAN CAO
0.3g GE JIE
0.8g REN SHEN
0.8g SANG BAI PI
0.8g ZHI MU

Origin : WEI SHANG BAO JIAN

Memo : Lung qi vacuity (exhaustion, consumption disease) and phlegm heat.